CloudStack vs. OpenStack

เคยอ่านบทความเปรียบเทียบ open cloud platform สองตัวนี้มาหลายครั้งแต่ต้อง update บ่อยๆเพราะทั้งสองตัวพัฒนาไปค่อนข้างเร็ว ปีก่อนกับปีนี้สิ่งที่เคยเปรียบเทียบมาอาจจะไม่ใช่แล้ว แต่ยังไงหลังการพื้นฐานคงไม่เปลี่ยนมาก พอดีไปเจอบทความเปรียบเทียบระหว่างสองตัวนี้มาอีกซึ่งอ่านดูแล้วตรงไปตรงมาดีไม่ได้อวยใครเป็นพิเศษ คิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจดี
CloudStack vs OpenStack

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s