Homebrew, a package manager on OS X

homebrew

คนที่ใช้ Linux มาบ้างอาจจะคุ้นเคยกับ package manager ของ Linux distro ต่างๆเช่นในตระกูล Debian ใช้ apt  ใน Gentoo ใช้ emerge ใน redhat ใช้ rpm ใน Fedora ใช้ yum

package manager หรือ package management system เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการขบวนการติดตั้ง อัพเกรด ตั้งค่าพื้นฐาน และลบ ซอฟต์แวร์ออกจากระบบปฏิบัติการ ถ้าหากไม่มี package manager จะทำให้ขบวนการดังกล่าวทำได้ค่อนข้างยาก เช่นจะรู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่มีรุ่นใหม่ออกมาแล้ว หรือถ้าหากจะลบซอฟต์แวร์ทิ้งจะต้องตามไปลบไฟล์อะไรบ้าง นอกจากนั้นยังมีความยุ่งยากในการจัดการเรื่อง dependency ของไลบรารี่ที่ใช้ร่วมกันอีกด้วย

ใน OS X ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก FreeBSD นับว่าเป็น Unix clone ตัวหนึ่ง ใน OS X นั้นมีซอฟต์แวร์ชื่อ Terminal ที่ทำให้สามารถใช้ Unix console ได้  งานหลายๆอย่างใช้ผ่าน Terminal นี้จะสะดวกกว่าเช่นการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่มากมายในโลกของ Unix แต่การจะดึงซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้มาใช้ได้นั้นถ้าทำผ่าน package manager จะทำได้ง่ายและสามารถจัดการได้ง่ายกว่าการติดตั้งด้วยตัวเอง

ใน OS X มี package manager ที่นิยมอยู่สองตระกูล อันหนึ่งคือ MacPorts และอีกตัวคือ Homebrew ส่วนตัวแล้วเคยลองทั้งสองตัวแต่ไม่เห็นความแตกต่างมากนัก แต่สุดท้ายก็เลือก Homebrew ถ้าอยากลองเปรียบเทียบทั้งสองตัวนี้ลอง google ดูก็จะพบ blog เกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย

สำหรับวิธีการติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นสามารถอ่านได้จากลิงค์ Installing Homebrew on OS X Mountain Lion 10.8, Package Manager for Unix Tools

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s