OTT: over-the-top

ott_thumbOTT เป็นคำที่ผมได้ยินครั้งแรกตอนเข้ามาอยู่ในธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งเริ่มได้ยินจากการไปงานสัมมนาต่างๆ OTT ย่อมาจากคำว่า over-the-top เรียกให้เข้าใจง่ายๆมันคือบริการเสริมนั่นเอง แต่เป็นบริการเสริมที่ไม่ได้ให้บริการโดยผู้ให้บริการโครงข่าย เช่น Line WhatsApp และ Youtube เป็นต้น

สำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายในหลายๆประเทศจะมอง OTT เป็นมารร้าย เป็นไส้เดือนกิ้งกือ เห็นได้จากบทสนทนา หรือความเห็นจากงานสัมมนาที่ผมเคยไปมา เพราะ OTT ต่างๆจะทำให้ยอดขายของผู้ให้บริการโครงข่ายตกลง จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ

หลังจากเรารู้จัก WhatsApp Line ยังมีใครได้ส่ง SMS กันอยู่บ้าง นอกจากนั้น iMessage ใน iDevice ทั้งหลายของ Apple ยังส่งข้อความผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถ้าพบว่าอีกฝั่งใช้ iDevice เหมือนกัน และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ แทนที่จะผ่านช่องทาง SMS ของผู้ให้บริการฯเหมือนการส่ง SMS ปกติ นับเฉพาะบริการ SMS เองก็ทำให้รายได้หายไปมากโข

Continue reading “OTT: over-the-top”