CQ CQ CQ HS4EQU

ขณะนี้ผมกำลังอยู่ในห้องประชุม ที่อาจจะก่อให้เกิด infrastructure ของการสื่อสารในสภาวะวิกฤติ ที่สำคัญของประเทศ พระเอกของงานคือวิทยุสมัครเล่น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เรียบง่าย ใช้มานานแล้ว แต่หลังจากที่อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือโตขึ้น ความสำคัญของวิทยุสมัครเล่นก็น้อยลง

แต่ในสถาวะวิกฤติ เทคโนโลยีสุด high-tech มักจะไปไม่รอด เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆอย่าง เพราะไม่ได้ออกแบบมารับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยุสมัครเล่นจะเป็นคำตอบ

ขอจบไว้เท่านี้ก่อน ถ้ามีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังใหม่ครับ 🙂