ชีวิตคนเราก็เท่านี้

ได้มาจาก forward email

จริงๆมันก็ไม่เท่านี้หรอก คุณค่าของแต่ละคนไม่เท่ากัน อยู่ที่การกระทำ แต่ animation นี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่ง ปกติ ขอคนทั่วๆไป ซึ่งมันก็เท่านี้จริงๆ