ตัดคำภาษาไทยด้วย Java

JDK สามารถตัดคำภาษาไทยได้มานานแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ บังเอิญไปอ่านเจอใน Blog ของคุณฮุ้ย

จากการทดสอบระบบตัดคำภาษาไทยใน JDK เทียบกับ ICU ให้ผลที่ต่างกัน จากสองตัวอย่างผลค่อนข้างสูสี
Continue reading “ตัดคำภาษาไทยด้วย Java”