เสวนา TLUG หัวข้อ อนาคตโอเพนซอร์สไทย

305813249_eedeabd64a.jpg

เมื่อวานไปงาน เสวนา TLUG หัวข้อ อนาคตโอเพนซอร์สไทย ได้เจอหลายคนที่เห็นชื่อแต่ในโลก cyber เช่นพี่เทพ bact’ แต่ก็มีหลายคนรู้จักอยู่แล้ว เช่นพี่สมิท พี่กานต์ พี่โดม อ.ภุชงค์ ผู้ร่วมงานก็มีรู้จักบ้างเช่นคนที่ี่เคยไปงาน NJUG ด้วยกัน จริงๆงานพวกนี้ผมไม่เคยไปเลย อาจจะเพราะไม่รู้จะไปมีส่วนร่วมตรงไหน ถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ดี แต่ยังไงก็ดีกว่าแต่ก่อน เพราะได้โจทย์ที่ผมสรุปได้จากงานในครั้งนี้อยู่สองข้อคือ

  1. ทำอย่างไรจะเพิ่มจำนวน open source user ในประเทศไทยได้
  2. ทำอย่างไรจะเพิ่มจำนวน open source developer ในประเทศไทยได้

Continue reading “เสวนา TLUG หัวข้อ อนาคตโอเพนซอร์สไทย”