วิธีแปลง clip video ใน youtube ให้เป็นไฟล์ mp3 เพื่อเก็บไว้ฟังในเครื่อง

หลายครั้งที่เจอคลิปเพลงใน youtube แล้วอยากเก็บไว้ฟังในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ถ้าจะเก็บเป็น video ก็เปลืองที่เลยต้องเก็บเป็นไฟล์ mp3

สำหรับวิธีการก็ไม่ยาก ใช้โปรแกรม youtube-dl

ถ้าใช้ OS X ก็ติดตั้งด้วยคำสั่ง

$ brew install youtube-dl

วิธีการใช้ใส่ URL ของ คลิปลงใน [URL] เท่านี้ก็จะได้ไฟล์ mp3 มาเก็บไว้ฟังแล้ว

$ youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 --audio-quality 0 [URL]

--audio-quality 0 คือใช้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้